พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557

เชิดชูเกียรติ 4 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่สามารถคว้ารางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 เชิดชูเกียรติ 4 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน

ที่สามารถคว้ารางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” หรือ Thailand Quality Class (TQC) ได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)  ได้แก่ 

1. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

2. ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และ

4. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
Rungarun Rangsiyawong

Public Relations Officer

Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456

E-mail: [email protected]