การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q

Training & Workshopการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q

Training & Workshopการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q

โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

คุณนิศาชล โทรศัพท์ 02-345-1118, 086-329-1977

คุณยุทธวัฒน์ โทรศัพท์ 02-345-1115, 086-329-1975

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=454