“แอ็กซอลตา”สนับสนุนสีพ่นรถยนต์แก่มหาวิทยาลัยนครพนม

“แอ็กซอลตา”สนับสนุนสีพ่นรถยนต์แก่มหาวิทยาลัยนครพนม

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้เทคนิคงานพ่นสีรถยนต์ของนักศึกษา

สาโรจน์ โลหิตคุปต์ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบสีพ่นรถยนต์แก่ รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์ (ที่สองจากซ้าย) อาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้เทคนิคงานพ่นสีรถยนต์ของนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับแอ็กซอลตาเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือกิจกรรมส่งเสริมสังคม และสนับสนุนวิชาชีพแรงงานช่างพ่นสีรถยนต์ที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ ณ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด