สัมมนาประจำปี “2015 Leadership Forum SAS Thailand”

สัมมนาประจำปี “2015 Leadership Forum SAS Thailand”

แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จัดสัมมนา ณ โรงแรมศรีพันวา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงานนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานระดับอาวุโส (Senior level) เหินฟ้าบินไปสัมมนาประจำปี “2015 Leadership Forum SAS Thailand” ณ โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานสามารถออกแบบความสุขในแบบฉบับของตัวเอง หรือ DIY Happiness โดยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance พร้อมทั้งกำหนดให้ปี 2558 เป็นปี “Great Place to Work” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ / คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด โทร.0 -2439-4600 ต่อ8203