ปตท.สผ. รับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014

ปตท.สผ. รับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014

การออกแบบและพัฒนาแท่นหลุมผลิตให้มีขนาดและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมกับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติของอ่าวไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายวุฒิพล ท้วมภูมิงามผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่งในประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014 จากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และมีนายโรนัลเท ประธานสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม สาขาประเทศ (ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอแนวคิดMinimum Facility Platform for Gas Fields in the Gulf of Thailand ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาแท่นหลุมผลิตให้มีขนาดและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมกับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติของอ่าวไทยที่มีขนาดเล็กลงในปัจจุบันแนวคิดนี้ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: [email protected]

รัดเกล้า สุวรรณคีรี โทร. 02537 5410 E-mail: [email protected]