Asia Venture Challenge 2015

Asia Venture Challenge 2015

นิสิต ศศินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจระดับเอเชีย

ทีม “EDEN Fresh Fruit Solution Co.,Ltd“ซึ่่งประกอบไปด้วย นิสิต MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศในการแข่งแผนธุรกิจระดับเอเชีย Asia Venture Challenge 2015ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลเงินสด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล จากการแข่งขัน “60 Second Elevator Pitch “รับรางวัลเงินสด 500 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัล New Venture Showcase รับรางวัลเงินสดอีก 500 ดอลลาร์สหรัฐ และยังได้รับรางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น รวมรางวัลที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนธุรกิจใหม่จากการแข่งขันทั้งหมด11,000ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก The Venture Labs Investment Competition ณ มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป, Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected] หรือ 02-218- 3853-4

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร, Marketing and Communications Coordinator

[email protected] หรือ 02-218- 3853-4, 081-808-5910

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand