เปิดรับสมัคร Hospital Director School รุ่นที่ 2 by PRMA

เปิดรับสมัคร Hospital Director School รุ่นที่ 2 by PRMA

คอร์ส "ผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาล" Hospital Director School รุ่นที่ 2 by PRMA- Accounting Management for Pet Hospital 

- Essential of Hospital Administration 

- Medical Stock Management 

- Marketing Communication for Hospital ETC. 

Hospital Director School รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว 

เรียนทุกวันจันทร์-อังคาร (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) 

เปิดคอร์สวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สยามโซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เลียบทางด่วน 

จากความสำเร็จของ คอร์สอบรมสำหรับผู้บริหารสถานพยาบาล "คอร์สเดียว..ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" รุ่นที่ 1 ทั้งการบริหาร คลังสินค้า งานบุคคล การเงิน-บัญชี การตลาด จัดซื้อ Team Building ฯลฯ โดยวิทยากรชั้นนำผู้ประสบ

ความสำเร็จในธุรกิจสถานพยาบาลระดับประเทศ ค่าลงทะเบียน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตลอดการอบรม (รวมค่าอาหาร , เบรค ,เดินทาง และที่พักสำหรับการดูงานแล้ว) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ 

สำนักการตลาดกลางเพื่อสถานพยาบาลสัตว์ PRMA 

คุณตุ๊กติ๊ก (ฝ่ายประสานงาน) 

Hot Line : (087) 970 – 0061 

Fax. : (02) 934-4104 

E-mail : [email protected] 

E-mail : [email protected]