จัดอบรมหลักสูตร รู้เขารู้เรา สินค้าติดปีก สู่แดนมังกร

จัดอบรมหลักสูตร รู้เขารู้เรา สินค้าติดปีก สู่แดนมังกร

วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เวลา 13.00-17.00 น.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมหลักสูตร รู้เขารู้เรา สินค้าติดปีก สู่แดนมังกร

ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เวลา 13.00-17.00 น. เจาะทุกประเด็น ตอบทุกคำถาม เพื่อเตรียมตัวสู่แดนมังกร

สำรองที่นั่งได้ที่ : คุณวริศรียา และคุณพิมพ์ภัทรา โทร. 02-837-1042 , 02-667-1023

(กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2558)

*** ราคาค่าเข้าร่วมอบรม 2,500 บาท / 1 ท่าน ***

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลคค่าเพิ่ม 7% และหลักสูตรนี้จัดโดยสถาบันการศึกษาจึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย 3% ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%