21 พ.ค.หลักสูตร “Perfect English Email Writing”

21 พ.ค.หลักสูตร “Perfect English Email Writing”

หลักและวิธีการเขียนอีเมลที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม

หลักสูตร “Perfect English Email Writing”

เนื้อหา
-หลักและวิธีการเขียนอีเมลที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
-ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
-เรียบเรียงเนื้อหาและเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
-เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และทันสมัย
-การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
-การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ
ขฝึกเขียนอีเมลในวาระต่างๆ อาทิ การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพัก
ขหลักและวิธีการตรวจงานเขียน ขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย
ขเรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข

บรรยายโดย
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 21พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
50 % ทฤษฎี 40 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.19-EngSecretarie/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล