19 พ.ค. หลักสูตร “English for Secretaries, Receptionists & A

19 พ.ค. หลักสูตร “English for Secretaries, Receptionists & A

เรียนรู้ทฤษฎี พร้อมฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตร “English for Secretaries, Receptionists & Administrative Personnel”


เนื้อหา
-เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะ สำหรับเลขานุการ พนักงานต้อนรับ และพนักงานฝ่ายธุรการ
-การดูแลลูกค้า การรับลูกค้า และการสื่อสารในที่ทำงาน
-การรับสายลูกค้า การรับฝาก-ส่งข้อความ และการเขียนสรุปความ
-การเขียนการร้องขอและการเขียนแจ้งข้อมูลต่างๆ และ การส่งจดหมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
-การเตรียมเอกสารการประชุม
-การเขียนแผนการประชุม การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
50 % ทฤษฎี 40 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.19-EngSecretarie/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล