28 เม.ย.หลักสูตร “LEADERSHIP for INNOVATION: Managing Organi

28 เม.ย.หลักสูตร “LEADERSHIP for INNOVATION: Managing Organi

การคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่บุคลากร

หลักสูตร “LEADERSHIP for INNOVATION: Managing Organization for Growth and Sustainability” 

การคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่บุคลากร ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในยุคการค้าเสรี ผู้นำจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร?

เนื้อหา
-แนวคิดและหลักการพื้นฐานของผู้นำและบทบาทของผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคการค้าเสรี
-ทักษะที่จำเป็นของการคิดเชิงนวัตกรรม และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
-การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
-การบริหารความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมขององค์กร
-ความแตกต่างของการคิดในเชิงธุรกิจและการคิดเชิงนวัตกรรม
-พฤติกรรมและรูปแบบของผู้นำที่ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
-ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรม

บรรยายโดย
รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 28 เมษายน 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
60 % ทฤษฎี 30 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/04.28-Leadership/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล