23 เม.ย. หลักสูตร “Business English for Sales Representative

23 เม.ย. หลักสูตร “Business English for Sales Representative

เรียนรู้ทฤษฎี พร้อมฝึกปฏิบัติจริง ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เนื้อหา
- เรียนรู้ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการขายเพื่อการใช้งาน
- การเปิดและปิดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
- การดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการดูแลลูกค้า
- ฝึกเขียนอีเมลโต้ตอบและเขียนเอกสารการขายเป็นภาษาอังกฤษ
- การเขียนอีเมลรับเรื่องการสั่งซื้อสินค้า และ การเขียนรายงานการขาย

บรรยายโดย
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 23 เมษายน 2558
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
50 % ทฤษฎี 40 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/04.23-EngforSalesRep/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล