23-24 เม.ย.หลักสูตร “สร้างภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์

23-24 เม.ย.หลักสูตร “สร้างภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์

หลักสูตร “สร้างภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ และบริหารบุคลากรทั้ง 9 แบบ ด้วย Enneagram”

หลักสูตรใหม่! 

 

เนื้อหา

ค้นหาตัวเองและทำความรู้จักคนทั้ง 9 แบบ

- แนะนำและค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรม

- ทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักตัวเองและคนแต่ละสไตล์

- เจาะลึก แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ของคนแต่ละสไตล์

 

ภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ และการบริหารบุคลากรทั้ง 9 แบบ

-  สไตล์การทำงานและการสื่อสารของบุคลากร 9 แบบ 

-  การบริหารและสร้างแรงจูงใจคนแต่ละแบบ

-  กระบวนทัศน์ผู้นำ จุดแข็ง จุดอ่อนของผู้นำแต่ละแบบ

-  แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์  

 

บรรยายโดย

อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม

วันที่23-24 เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี 30 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก  

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training

เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล