เบอร์แทรมเคมิคอลมอบข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

เบอร์แทรมเคมิคอลมอบข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

สนับสนุนมูลนิธิสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร

ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดมยาหม่องภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และแบรนด์ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์” มอบข้าวหอมมะลิออร์แกนิค และข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค ให้กับมูลนิธิต่างๆ จำนวน 4 มูลนิธิ มูลค่ารวม 80,000 บาท ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร โดยมีตัวแทนของมูลนิธิรับมอบ ณ บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด