หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก

หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก

เชิญผู้ปกครองเตรียมความพร้อมดูแลลูกรักในช่วงก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อน กับหลักสูตรอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญผู้ปกครองเตรียมความพร้อมดูแลลูกรักในช่วงก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อน กับหลักสูตรอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก "Safety First Aid & CPR for kids" โดยกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.อนงค์พร ผาภูมิ

กำหนดการและเวลา

วันที่ : อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

เวลา : 9.00 - 12.00 น.

สถานที่: โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 7

09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 – 10.00 น. ภาควิชาการและความรู้

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.40 น. Workshop ฝึกภาคปฎิบัติ (แบ่งเป็น 3 ฐานความรู้)

11.40 – 11.50 น. ทำแบบทดสอบข้อเขียน

11.50 – 12.00 น. มอบประกาศนียบัตร

12.00 น. ----------- รับประทานอาหารกลางวัน ------------

 

ค่าลงทะเบียน: 850 บาท/ท่าน ** รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น (ชำระเงินในวันที่จัดอบรม 29 มี.ค 58) **

สำรองที่นั่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ Tel. 020-222-222