โครงการ SCB Future Leader Challenge ปีที่ 2

โครงการ SCB Future Leader Challenge ปีที่ 2

ศศินทร์ฯผนึกกำลังธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโท


สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมประลองความคิดผ่านกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในโลกธุรกิจต่อไปโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ(ที่3 จากซ้าย ) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์และคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์(ที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นเกียรติณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่www.scbflc.comตั้งแต่วันนี้ถึง 8 เมษายน 2558
สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป, Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]หรือ 02-218- 3853-4

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร, Marketing and Communications Coordinator

[email protected]หรือ 02-218- 3853-4, 081-808-5910

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand