TRADE FAIR & BUSINESS MATCHING ในงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง

TRADE FAIR & BUSINESS MATCHING ในงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง

ระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้างแวนด้า ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขอเชิญท่านร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้า และจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายตลาดสินค้าไทยสู่คุนหมิง ในงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2558 (12 วัน 11 คืน) โดยงานจะมีขึ้น ณ ห้างแวนด้า ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง 

นอกจากท่านจะได้ร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้าแล้ว ยังจะมีกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้ากับนักธุรกิจคุนหมิง เข้าเยี่ยมคารวะ สุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมชม แหล่งรวมร้านจำหน่ายสินค้าไทย “หยุนฝ่าง”, ศูนย์ค้าส่งแห่งนครคุนหมิง “หลัวซืออาน” และชมสถานท่องเที่ยวสำคัญของนครคุนหมิง ราคาเพียง 89,000 บาท/ท่าน *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชมรายละเอียดของงานที่ลิงค์ https://image.bangkokbiznews.com/image/kt/media/pdf/20150312.pdf

สอบถามรายละเอียด ได้ที่

สมพร (รุ่ง) โทร. 02-338-3356 หรือ [email protected]

สมพร (แหม่ม) โทร 02-338-3149 หรือ [email protected]

บัญชา โทร. 02-338-3632, 087-998-3202 หรือ [email protected]