ฉลองครบรอบ 33 ปี

ฉลองครบรอบ 33 ปี

33 ปี SVOAเติบโตอย่างแข็งแกร่งบนพี้นฐานของนวัตกรรมไอทีที่สร้างสรรค์นายแจ็คมินท อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอจำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายกฤชกุลทรัพย์ไพศาลผู้อำนวยการบริหารบริษัทเอสวีโอเอจำกัด (มหาชน) นายฐิตกรอุษยาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสวีโอเอจำกัด (มหาชน)  และนายเทอดธรรม นาคสกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอสวีโอเอจำกัด (มหาชน)  ร่วมกันให้สัมภาษณ์พิเศษ ในโอกาสบริษัทเอสวีโอเอจำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 33 ปี สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความก้าวหน้าขององค์กรภายใต้อุดมการณ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนเป็น“แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย”


สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณวิไลช่อแก้ว บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-849-2570-1 / 086-878-7168

อีเมล์ : [email protected]

หรือ คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทรศัพท์ 081-421-5249 อีเมล์: [email protected]