พิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ “Thailand Top Company Awards

พิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ “Thailand Top Company Awards

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 57)ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ “Thailand Top Company Awards 2015” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และมีหลักธรรมาภิบาล  ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีมอบรางวัลมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 57)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) อีเมล์ [email protected]

คุณจาริยา ใจสุทธิ์ (จุ๊บแจง) อีเมล์ [email protected]

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด โทร.0-2439-4600 ต่อ 8203