เทวารัณย์ สปา ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

เทวารัณย์ สปา ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

ในกลุ่มโรงแรมเครือดุสิต ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

กลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตโดย มร.เดวิด เอียน แชคเกลตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศแต่งตั้ง คุณมรกต สุชุติมานนท์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกลางของเทวารัณย์ สปา อย่างเป็นทางการ                                                

คุณมรกตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาจิตวิทยา ก่อนได้รับตำแหน่งปัจจุบัน คุณมรกต มีประสบการณ์ทางด้านงานสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยรวม 12 ปี โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเทวารัณย์ สปา สาขากรุงเทพฯ

ต่อจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบฏิบัติการสายงานสปาในกลุ่มโรงแรมดุสิต ก่อนที่จะเข้ามาทำงานทางด้านสปาเพื่อสุขภาพ คุณมรกตเคยร่วมงานกับสายการบินชั้นนำของประเทศอังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2544

 

เทวารัณย์ สปา ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี และในการแต่งตั้ง คุณมรกต ผู้ซึ่งมีความโดดเด่นในประสบการณ์ทางด้านสปาเพื่อสุขภาพและความงามครั้งนี้กลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เทวารัณย์ สปา จะได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านจนทำให้แขกที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจกับการบริการอย่างดีที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

อลีนา นิราศรพ | ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและการตลาด | เทวารัณย์ สปา

โทรศัพท์: 0 2200 9999 ต่อ 3203 | อีเมล์: [email protected]

ณัฐธยาน์  โรจธนไพศาล | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและการตลาด | เทวารัณย์ สปา

โทรศัพท์: 0 2200 9999 ต่อ 3204 | อีเมล์: [email protected]