พร้อมอยู่เคียงข้าง

พร้อมอยู่เคียงข้าง

ฟิลลิปประกันชีวิต...หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

ธนากร  น้ำจิตรวรา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย สาขาอุตรดิตถ์ บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 931,200 บาท และ สินไหมทดแทน จำนวนเงิน 100,001 บาท ให้แก่ ครอบครัวเพ็งแจ่ม รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,031,201 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

ณ สาขาอุตรดิตถ์