St. Stephen's International School Open House 2015

St. Stephen's International School Open House 2015

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านในหัวข้อเรียนรู้จากการเล่นกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง  2 – 9 ปี  หรือระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ถึง Year 6 เข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ภายใต้หัวข้อ “At Work and at Play” หรือเรียนรู้จากการเล่น  การเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โรงเรียนต้องการแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความรัก การอบรมและการฝึกฝนที่จะเรียนรู้ เราจะทำอย่างไรให้เด็กมีความมั่นใจในการสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัว เราจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจที่จะสื่อสารและแสดงออกความรู้สึกและความคิดของพวกเขา ซึ่งทางโรงเรียนจะช่วยเด็กๆในด้านการเรียนรู้และพัฒนา การรับรู้และการสื่อสารในชีวิตของพวกเขา

สนใจสอบถามรายละเอียดโทร 02-5130270 Email: [email protected] Website: www.sis.edu