งาน MANU Tech Update 2015

งาน MANU Tech Update 2015

วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี และ กบิณทร์บุรี ตั้งแต่เวลา 08:30–16:15 น.

บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน MANU Tech Update 2015  ซึ่งจัดโดย บริษัท ชิค 511 มาเก็ตติ๊ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด   ทั้งนี้ ทาง IFS ได้เข้าร่วมเป็น Sponsor

ในหัวข้อ  Selecting the right ERP system for Thai manufacturing industry ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี และ กบิณทร์บุรี ตั้งแต่เวลา 08:30–16:15 น.

วัตถุประสงค์ของ IFS ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Sponsor การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นให้กับลูกค้าในการเลือกระบบ ERP ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

นอกจากนี้ยัง มีพันธมิตรทางด้านไอทีเทคโนโลยี อาทิ บริษัท IFS, HP, LifeSize, IBM,Microsoft ,Emerson และ Brother เข้าร่วมเป็น Sponsor ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดบริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด

โทร:02-233-2112#211

อีเมล: [email protected]