IRM ดึงนักวิชาการร่วมอบรมพนักงานระดับผู้จัดการ

IRM ดึงนักวิชาการร่วมอบรมพนักงานระดับผู้จัดการ

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้า กับพนักงานระดับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร


ได้รับเกียรติจาก นายภัลลภ กฤตยานวัช อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้

ความรู้ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้า กับพนักงานระดับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

โดยงานนี้นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ IRM มีผลงานการบริหารโครงการจัดสรรและคอนโดมิเนียมกว่า 100 โครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์ บูม จำกัด คุณอภิญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน 081-191-6779 Email: [email protected]