BBL’s Vision for 2015

BBL’s Vision for 2015

หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2558 ของธนาคาร

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายชาติศิริ โสภณพนิช (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสที่ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในงาน “BBL’s Vision for 2015” ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2558 ของธนาคารกรุงเทพ แก่กลุ่มผู้จัดการกองทุน เพื่อเป็นประโยชน์ต