ธนาคารมิซูโฮ เปิดสาขา จังหวัดระยอง

ธนาคารมิซูโฮ เปิดสาขา จังหวัดระยอง

เปิดบริการทางการเงินและสนับสนุนการลงทุนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย และกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง


ธนาคารมิซูโฮ จำกัด (โดยนาย โนบุฮิเดะ ฮายาชิ กรรมการผู้บริหารของธนาคารมิซูโฮ) ขอแจ้งการเปิดสาขาของธนาคารมิซูโฮ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาที่สองในประเทศไทยนอกเหนือจากสาขากรุงเทพฯ ในปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านธุรกิจการผลิตรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แผ่ขยายครอบคลุมบริเวณเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการรวมกลุ่มของกลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ เป็นระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร ภูมิภาคนี้กำลังกลายเป็นที่ตั้งสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และเป็นสถานที่ ที่สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้เป็นอย่างดี ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังนี้ เป็นท่าเรือที่รองรับการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมด้านอัตราภาษีจากรัฐบาลไทย และยังมีความได้เปรียบของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูง จึงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย นอกจากนั้นภูมิภาคนี้ถือได้ว่าเป็นรองแค่กรุงเทพฯเท่านั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดนี้ เป็นสถานที่ที่บริษัทญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจมากถึง 600 บริษัท

การเปิดสาขาที่อีสเทิร์นซีบอร์ดนี้ จะส่งผลให้ธนาคารมิซูโฮสามารถให้บริการทางการเงินและสนับสนุนการลงทุนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย และกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพชื่อ ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด

ที่อยู่ เลขที่ 300/7 ห้องเลขที่ 2-05 อาคารอีเอสไอ พลาซ่า 2

หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์: +66 38-997-000

โทรสาร: +66 38-997-077