การเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการใหม่ “เคหะพลัส”

การเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการใหม่ “เคหะพลัส”

วันที่ 5-11 มีนาคม 2558 พร้อมกัน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ,เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร กคช. ร่วมแถลงข่าว เปิดโครงการขายบ้าน ในงาน “เคหะพลัส” ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้าว โดยงาน “เคหะพลัส” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2558 พร้อมกัน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ,เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต