ศูนย์ฯสิริกิติ์จัดกิจกรรมการกุศลตลาดนัดปันรักแด่น้อง ปีที่ 8

ศูนย์ฯสิริกิติ์จัดกิจกรรมการกุศลตลาดนัดปันรักแด่น้อง ปีที่ 8

มอบรายได้สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนทุรกันดาร นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดปันรักแด่น้อง ปีที่ 8 ซึ่งเป็นกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีผู้มีจิตศรัทธาซื้อสินค้าและบริการ เพื่อร่วมทำบุญให้น้องๆ กันอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วรรณี อนุศาสน์อมรกุล (ปุ๊ก) มือถือ 08 1404 7447

จรรยา จ้อยเจริญ (เก๋) มือถือ 08 1995 9945

โทร : 0 2229 3043 – 46 E-mail : [email protected]