อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Six Sigma Green Belt Training

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Six Sigma Green Belt Training

วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Six Sigma Green Belt Training รุ่น 7” โดยคุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์ วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Six Sigma สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 (เป็นเวลา 4 วัน) ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 456 (คุณนันทนา) e-mail: [email protected] หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “สัมมนาและฝึกอบรม”

Public Relations Department

Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 403-407

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456

E-mail: [email protected]