บสย.หนุน SMEs มีนวัตกรรม

บสย.หนุน SMEs มีนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เวลา 13.00-14.00 น.

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บสย. ร่วมเป็นประธาน การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ระหว่าง บสย. กับ สวทช.

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เวลา 13.00-14.00 น. โดยมี นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.ร่วมลงนาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.

ชนิญญา สันสมภาค (กุ้ง) 081-860-7477

แคทลียา อุดมดี (แคท) 081-657-7366

ศรัญยู ตันติเสรี (ยู) 086-797-2525