22 เม.ย. 58 หลักสูตร “ผู้บริหาร” กับ “ศิลปะการพัฒนาคนเชิงรุก

22 เม.ย. 58 หลักสูตร “ผู้บริหาร” กับ “ศิลปะการพัฒนาคนเชิงรุก

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “ผู้บริหาร” กับ “ศิลปะการพัฒนาคนเชิงรุก” ให้ได้ทั้งใจและได้งาน” วันที่ 22 เมษายน 2558

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง

 

เนื้อหา

บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก แนวคิดการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ความหมายและความสำคัญของ Career Plan

แนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรกับการวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Plan)

กรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพื่อเชื่อมโยงกับ Career Plan ของพนักงาน

แนวทางการกำหนด Career Plan ของพนักงาน

แนวทางการกำหนด Development Needs ของพนักงาน

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด 70-20-10 Learning Model

แนวทางการติดตามและการวัดผลสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร เรียนรู้แนวทางการจัดทำคู่มือการพัฒนา แผนพัฒนาบุคลากร และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 Learning Model

 

บรรยายโดย

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 22เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี 30 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก   http://www.bangkokbiznews.com/training/04.22-CareerPlan/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล