20 เม.ย. 58 หลักสูตร “การวางแผนภาษีสำหรับ SME”

20 เม.ย. 58 หลักสูตร “การวางแผนภาษีสำหรับ SME”

99% ผู้อบรมแนะนำเพื่อนให้เรียนต่อ

 

เนื้อหา

การจัดทำบริษัท Holding Company จะทำให้ได้รับประโยชน์จากเงินปันผลจริงหรือไม่

รูปแบบกิจการร่วมค้าเป็นอย่างไร (Joint Venture)  ภาระภาษีได้รับยกเว้นหรือไม่

รายได้จากการส่งเสริมการขาย เช่น ทองคำ หรือ Package Tour ต้องนำมาเป็นรายได้ทางภาษีหรือไม่ และจะทำอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายได้           

รายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) แตกต่างกับรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ (ภพ.30)

ทำไมถึงต้องมีการกระทบยอดระหว่างกัน ลิสซิ่ง กับ เช่าซื้อ แตกต่างกันอย่างไร วิธีไหนเหมาะสมกว่าสำหรับการวางแผนภาษี

รายจ่ายใดที่จะต้องตัดค่าเสื่อมฯ หรือรายจ่ายใดสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทันที สินค้า Dead Stock สินค้าชำรุด สินค้าเสียหาย จะจัดการอย่างไรให้ปลอดภัยในด้านภาษี

ทำลายสินค้าอย่างไร ถึงจะไม่มีปัญหาในด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน

สินค้า/สินทรัพย์ถูกขโมย พนักงานยักยอกทรัพย์ จะทำอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยด้านภาษี และเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน

ลูกค้าไม่ชำระหนี้ จะทำอย่างไรให้หนี้สูญสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และหักจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้              

 

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษี

วันที่ 20เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

80 % สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture)  20 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก  http://www.bangkokbiznews.com/training/04.20-TaxSME/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล