18 มี.ค. 58 หลักสูตร “DESIGN THINKING”

18 มี.ค. 58 หลักสูตร “DESIGN THINKING”

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “DESIGN THINKING” FOR INNOVATIVE BUSINESSES” วันที่ 18 มีนาคม 2558

เรียนรู้แบบท้าทายกับ.....

กระบวนการสร้างสรรค์เชิงออกแบบ.....เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและปัญหาเพื่อสังคม

“DESIGN THINKING” FOR INNOVATIVE BUSINESSES

ต้นกำเนิดจาก Stanford d.School, Stanford University*

*มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านบริหารธุรกิจ, US News 2014

 

 

เนื้อหา

DISCOVER à FOCUS à  CREATE à  FEEDBACK

 เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking (การคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบ) ที่ใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรม เรียนรู้ “การเปิดใจ” เพื่อ “เข้าใจถึงปัญหา” เรียนรู้ “วิธีระดมสมอง” และ “การขับเคลื่อนความคิดดีๆ” สู่การลงมือ “สร้าง” และ “ปฎิบัติ” จริง กระบวนการแก้ปัญหาที่ “ถูกจุด” กระตุ้นการคิด “นอกกรอบ” เพื่อแก้ปัญหาด้วยแนวคิด “Fail Fast, Fail Cheap, Fall Forward”

 

 บรรยายโดย

โค้ชเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล และทีมศิษย์เก่า Stanford d.School at Stanford University (USA)

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 17:30 น.

ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้

ค่าอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

40 % ทฤษฎี

50 % เวิร์คช็อป

10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากhttp://www.bangkokbiznews.com/training/DesignThinking-Mar18/Outline.pdf 

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล