17-18 มี.ค. หลักสูตร “สร้างสรรค์ภาวะผู้นำ ด้วยแนวทางการสื่อส

17-18 มี.ค. หลักสูตร “สร้างสรรค์ภาวะผู้นำ ด้วยแนวทางการสื่อส

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “สร้างสรรค์ภาวะผู้นำ ด้วยแนวทางการสื่อสารและศิลปะการแสดง ” วันที่ 17-18 มีนาคม 2558

อบรมแนวใหม่ เน้นกิจกรรม พัฒนาสู่การเป็นผู้นำได้จริง

 

เนื้อหา

ค้นหาศักยภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ

กระบวนการรู้จักตนเองด้วยการสำรวจพฤติกรรมและกระบวนการคิดของตนให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่การเป็นผู้นำ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการแสดงออกที่เหมาะสมในฐานะผู้นำ

กระบวนการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของผู้นำให้สอดคล้องกับตัวแปรต่างๆ ในการทำงานอาทิ งาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องลูกค้า คู่ค้า

สนุกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันสร้างความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ  

 

บรรยายโดย

อาจารย์วิทวัส สังสะกิจ

อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรด้านการสื่อสารและผู้ฝึกสอนศิลปินและนักแสดง

วันที่17-18มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้

ค่าอบรมหลักสูตรละ 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

50% ทฤษฎี

40 % กิจกรรมกระตุ้นต่อมคิด

10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Leadership-Mar17-18/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล