9 มี.ค. 58 หลักสูตรภาษีที่สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

9 มี.ค. 58 หลักสูตรภาษีที่สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

99% ผู้อบรมแนะนำเพื่อนให้เรียนต่อ

เนื้อหา

    การรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะต้องรับรู้อย่างไร รายได้ที่เกิดจาก Backlog จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบปีใดต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง การสะสมต้นทุนจะทำอย่างไร และจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้เมื่อใด ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ จะต้องรับรู้เป็นต้นทุนจริงหรือ และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้เมื่อใด ถนน สาธารณูปโภค ทรัพย์สินส่วนกลาง ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ จะรับรู้เป็นต้นทุนได้หรือไม่ หากยกกรรมสิทธิ์ให้ในภายหลัง จะต้องรับรู้รายได้หรือไม่ และจะเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร การเฉลี่ยต้นทุนของคอนโด อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว จะต้องใช้หลักการอย่างไร จึงจะเป็นไปตามหลักการของกรมสรรพากร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากแถมสินค้าเพิ่มเติม เช่น เฟอร์นิเจอร์ ทองคำ รถยนต์ จะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร ค่าเสื่อมของห้อง บ้านตัวอย่าง จะตัดค่าเสื่อมอย่างไร และเมื่อขายออกไปในภายหลัง จะต้องรับรู้เป็นรายได้อย่างไร การขายสินทรัพย์ที่เลิกใช้แล้วของกิจการ เช่น รถยนต์นั่งที่มีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาท ต้องรับรู้กำไรหรือขาดทุนอย่างไร และต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ของพนักงานฝ่ายขาย  หรือค่าโฆษณา จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้เลยหรือไม่ อัพเดทมาตรการภาษีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558

 

*สถิติจากผู้อบรมกว่า 1,000 ท่าน

 

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษี

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

80 % สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture)  20 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก

http://www.bangkokbiznews.com/training/TaxProperty-Mar9/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล