6 มี.ค 58 หลักสูตร “คิด “คร่อม” กรอบ”

6 มี.ค 58 หลักสูตร “คิด “คร่อม” กรอบ”

สร้างไอเดียต่างด้วยเทคนิคการคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาองค์กร

เนื้อหา

คิดอย่างไรให้ “คร่อมกรอบ” ดึงศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่น คิดสร้างสรรค์ในแบบที่แตกต่าง ทำลายกรอบปิดกั้นความคิด  สร้างสรรค์ในแบบตัวเอง กับ MBTI for Creativity Styles พัฒนาความคิด

นอก” กรอบ สู่ความคิด

คร่อม” กรอบ PPCO และตรวจเช็ค PPCO ทั้ง 5 จุด

(แนวคิดจาก CPSI: Creative Problem Solving Institute)

เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการคิด “คร่อม” กรอบ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ เสนอไอเดียต่างอย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร สรุปแนวทางการพัฒนาความคิด ด้วย 4M’s

 

บรรยายโดย

อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

ประสบการณ์วิทยากรกว่า 20 ปี

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

35 % กิจกรรมกระตุ้นต่อมคิด

15 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/CreativityThinking-Mar6/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล