กรุงศรีเปิด E-Fund Registrar บริการใหม่

กรุงศรีเปิด E-Fund Registrar บริการใหม่

กรุงศรีเปิด E-Fund Registrar บริการใหม่สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กรุงเทพฯ (2 มีนาคม 2558) -- กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก เปิดบริการ E-Fund Registrar บริการนายทะเบียนกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์ บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันลูกค้าของ ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ ก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการทำธุรกรรมการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนด้วยตัวเอง

กรุงศรีถือเป็นผู้นำตลาดที่เปิดให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าบลจ. ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้งเพื่อลูกค้าองค์กร และเมื่อเร็วๆนี้ กรุงศรีได้เปิดให้บริการ E-Fund Registrar กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด


ในภาพ (จากซ้าย) -- นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายต่อ อินทวิวัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายแดน ฮาร์โซโน่ (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา