24 ก.พ. “ENGLISH FOR LOGISTICS”

24 ก.พ. “ENGLISH FOR LOGISTICS”

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้านโลจิสติกส์

(ชื่อหัวข้อที่อยู่บนสุด)

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร ENGLISH FOR LOGISTICS วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

(คำโปรย)

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้านโลจิสติกส์

 

เนื้อหา

§  เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ คำย่อต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

§  ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการบริการโลจิสติกส์

§  เรียนรู้ คุ้นเคยกับเอกสารภาษาอังกฤษด้านการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดหาสินค้าวัตถุดิบและการบริการด้านการขนส่งและเครื่องมือยกขนสินค้า อุปกรณ์ และ กระบวนการการขนส่งสินค้า

§  ฝึกโต้ตอบและเขียนเอกสารด้านโลจิสติกส์เป็นภาษาอังกฤษ

·        การเขียนอีเมลติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

·        การเขียนตอบคำถามและการเขียนร้องขอให้ดำเนินการต่างๆ

·        การเขียนตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ

 

บรรยายโดย

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

 40 % เวิร์คช็อป

10% ถาม-ตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/EngforLogistics-Feb24/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล