SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท

SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท

SKR โชว์ผลงานไตรมาส 2/65 รายได้รวม 1,348.70 ล้านบาท กำไรสุทธิ 171.73 ล้านบาท เติบโต 17.14% ลุยพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพิ่ม ด้านบอร์ดไฟเขียว จ่ายปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.08 บาท

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 2/65 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,348.70 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 150.48 ล้านบาท หรือเติบโต 12.56% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,198.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 171.73 ล้านบาท หรือเติบโต 17.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำไว้ 146.59 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 165 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 ส.ค. 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ก.ย. 2565

ขณะที่ผลประกอบการครึ่งแรก ปี 65 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,100.97 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,196.08 ล้านบาท จำนวน 904.89 ล้านบาท หรือ 41.20% และมีกำไรสุทธิ 553.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 241.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 129.53%

SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท

โดยผลประกอบการไตรมาส 2/65 เติบโตทั้งรายได้และกำไรสุทธิ มีปัจจัยสนับสนุนมาจากบริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาลทั้ง ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย ลูกค้าเงินสด ลูกค้าประกัน และลูกค้าบริษัทคู่สัญญาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณการรักษาพยาบาลของกลุ่มคนไข้รักษาโรคเฉพาะทางด้วยการผ่าตัด รวมถึงกลุ่มผู้เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิประกันสังคมเพิ่มขึ้น และโครงการภาครัฐต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว สำหรับศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) 

ปัจจุบัน สัดส่วนลูกค้าทั่วไป อยู่ที่ 60% และลูกค้าสวัสดิการภาครัฐ อยู่ที่ 40% โดยมาจากจำนวนผู้ประกันตนที่เลือก เครือโรงพยาบาลศิครินทร์ รวมประมาณ 350,000 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย นอกจากนี้ในแต่ละเดือนยังมีผู้ประกันตนรายใหม่ที่เลือกศิครินทร์เพิ่มขึ้นตลอด

สำหรับแนวโน้มภาพรวมธุรกิจครึ่งหลัง ปี 65 ประเมินว่าจะเติบโตดีต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง เครือโรงพยาบาลศิครินทร์วางแผนเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ โดยเตรียมเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดและบุคลากรทางการแพทย์โดยเน้นเฉพาะทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของการเข้าใช้บริการตามความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าต่อศักยภาพการผ่าตัด ผ่านการนำเสนอ "เรื่องผ่าตัดไว้ใจศิครินทร์" 

SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท

นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลศิครินทร์ เดินหน้าพัฒนา "โรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Hospital)" ภายใต้แนวคิด "ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ" สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย Smart Check Up, Smart Dental และบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ครบวงจร โดยจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand ของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time หรือ Telemedicine เข้ามาใช้งาน โดยช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เริ่มทดลองใช้งานในกลุ่มลูกค้าองค์กร

สำหรับธุรกิจ Non-Hospital บริษัทมีที่ดินอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ เพื่อก่อสร้าง Medical Complex บนสัญญาเช่า 25 ปี เพื่อเป็น Lifestyle Center ของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานสากลระดับโลก

"จากแผนการดำเนินงานและปัจจัยดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่า รายได้รวมปี 65 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะไม่กระทบต่อรายได้ เพราะที่ผ่านมาเครือโรงพยาบาลศิครินทร์ รักษาผู้ป่วยโควิดตามนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยโควิดไม่ได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเราเติบโตจากโครงสร้างรายได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มสวัสดิการภาครัฐ กลุ่มงานโครงการภาครัฐ และกลุ่มโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Hospital) ซึ่งเรามุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลกและการบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ SIKARIN ที่สามารถเข้าสู่ทำเนียบกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 แล้ว เพื่อสร้างธุรกิจโรงพยาบาลให้เติบโตยั่งยืนในอนาคต" นายสุริยันต์ กล่าว

SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท SKR โชว์กำไร Q2/65 พุ่ง 17.14% ควัก 165 ล้าน เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท