ไทยเซ็นทรัลเคมี นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาพักเอนกประสงค์วัดเสด็จ

ไทยเซ็นทรัลเคมี  นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาพักเอนกประสงค์วัดเสด็จ

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาพักเอนกประสงค์วัดเสด็จ เพื่อส่งมอบให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ นำทีมช่างและจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักเอนกประสงค์ ณ วัดเสด็จ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัด เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคมที่องค์กรให้ความสำคัญเสมอมา