เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ APDT ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology หรือ APDT ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แนวคิด "Well Technologies to Deliver Energy Transition and Sustainable Development" โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) และสมาคมผู้รับเหมาเจาะหลุมปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (IADC) ซึ่งมี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. นายสุขสันต์ องค์วิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ. นายเบญจามิน ชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นาย Henricus Herwin ผู้อำนวยการ SPE นาย Mike DuBose ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ IADC และนาย Arthur Russi ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Transocean ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ (9 ส.ค.2565)

เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

การประชุม APDT ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 500 คน จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ๆ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะประธานการจัดงานประชุม APDT กล่าวว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฯ จะต้องปรับตัวด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

ภายในงาน มีการประชุมและการอภิปรายโดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การนำเสนอบทความทางวิชาการมากกว่า 90 หัวข้อ จาก 33 บริษัท ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ส่งบทความทางวิชาการถึง 10 หัวข้อ เช่น Novel Technologies and Digital และ Data Acquisition and Innovative Technologies รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำต่างๆ โดย ปตท.สผ. ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ได้แก่ MERIns เทคโนโลยีสำหรับเก็บตัวอย่างภายในท่อ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล Roto Climber หุ่นยนต์ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อแนวตั้งตัวแรกของโลก และ Thermite เทคโนโลยีสำหรับการปิดและและสละหลุมปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุอีกด้วย

เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เริ่มแล้ว! การประชุม APDT ระดมผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม