โปรดเกล้าฯ สมรสพระราชทานระหว่าง "ธารีรัตน์" กับ "พิชญเทพ" ทายาทนมตรามะลิ

โปรดเกล้าฯ สมรสพระราชทานระหว่าง "ธารีรัตน์" กับ "พิชญเทพ" ทายาทนมตรามะลิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่าง "ธารีรัตน์ ภูริเดช" กับ "พิชญเทพ ยุกตะเสวี" ทายาทนมตรามะลิ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่าง "ธารีรัตน์ ภูริเดช" บุตรสาวของ ณัฐภพ - ดร.รวีวรรณ ภูริเดช กับ "พิชญเทพ ยุกตะเสวี" ทายาทนมตรามะลิ บุตรชายของ พิมพ์ จารุเศรนี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวภูริเดช และครอบครัวยุกตะเสวี อย่างหาที่สุดมิได้