การประชุม TCAC 5-6 ส.ค. นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

การประชุม TCAC 5-6 ส.ค. นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

“วราวุธ ศิลปอาชา” เผยรายละเอียดกิจกรรมการประชุม TCAC ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน วันที่ 5-6 ส.ค. นี้ อัดแน่นด้วยสาระ จัดเต็มกิจกรรมรักษ์โลก ลดโลกร้อน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทส. ได้กำหนดจัดการประชุม TCAC หรือการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถือว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ในการนำมาซึ่งการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการปล่อยคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนาคตของลูกหลาน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม TCAC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การประชุม TCAC 5-6 ส.ค. นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า ในการประชุม TCAC ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จำลองรูปแบบการประชุม COP มาดำเนินการจัดในระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในส่วนของพิธีเปิด การจัดแสดงนิทรรศการ โดยเฉพาะเวทีเสวนา ที่จัดเต็มไปด้วยวิทยากร ผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงิน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ คลิก หรือลงทะเบียนและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันที่ 5 ส.ค. และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage : Thailand Climate Action Conference – TCAC และ facebook fanpage : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การประชุม TCAC 5-6 ส.ค. นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของการประชุม TCAC ในวันที่ 5 ส.ค. 65 หลังการลงทะเบียนในเวลา 8.30 – 9.30 น. เป็นพิธีเปิด มีดังนี้ 

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)”
 • การฉายวิดีทัศน์ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดและวิดีทัศน์ถ้อยแถลงจากประเทศที่มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไทย โดย เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา
 • การบรรยายพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond” 
 • ภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “คาร์บอนอุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา (Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก
 • การเสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” และหัวข้อ  “ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Leading to Carbon Neutrality: Best Practices and Business Solutions)” 

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของการประชุม TCAC ในวันที่ 6 ส.ค. 65 ในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (Plenary Hall) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย

 • การบรรยายพิเศษ “จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การเสวนาหัวข้อ “บูรณาการ Climate Change สู่การดำเนินงานระดับจังหวัด” (Climate Actions on Ground) และในหัวข้อนี้ มีการบรรยายพิเศษของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • การเสวนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s Climate Alliance: The Success Story-Tellers)
 • ภาคบ่าย เวลา 14.30 น. เป็นกิจกรรม The Way Forward ก้าวต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา เริ่มด้วย ถ้อยแถลงของผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน, การฉายวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event) และการแถลงข่าว The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนห้องเสวนา A (Panel Room A) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย

 • การเสวนาหัวข้อ พลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions)
 • การเสวนาในหัวข้อ ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน (The Roles of Forests: Natural Climate Solutions)
 • การเสวนาในหัวข้อ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) 

ส่วนห้องเสวนา B (Panel Room B) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย

 • การเสวนา การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban Resilience)
 • การเสวนาในหัวข้อ เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection)
 • การเสวนาในหัวข้อ ตลาดคาร์บอนเครดิต: ตอบโจทย์ธุรกิจรักษ์โลกด้วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon Neutrality Business)