ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ประเดิมความสำเร็จงานประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปค ชูศักยภาพแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Convention Organizer-N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.) ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดชั้นนำแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ ขานรับปีแห่งการเป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเปค 2565 ของไทย ได้รับความไว้วางใจจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้จัดงานประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting–APEC MRT 2022) ด้วยการจัดงานแบบครบทุกด้าน (Turn Key) ทั้งงานด้านการลงทะเบียน การจัดห้องประชุม ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) รวมถึงงานเลี้ยงรับรอง ฯลฯ สร้างความประทับใจได้รับคำชื่นชมจากตัวแทนจากสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiation) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง การมอบหมายภารกิจจัดงานระดับชาติและความไว้วางใจในประสบการณ์ของทีมงานคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ครั้งนี้ว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคอีกครั้ง ทางกรมฯ จึงไว้วางใจให้มืออาชีพด้วยความมั่นใจในศักยภาพของฝ่ายคอนเวนชันของเอ็น.ซี.ซีฯ จัดงานนี้ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกายภาพ (Physical Meeting) เต็มรูปแบบครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีเอเปค หลังจากปีที่แล้วที่นิวซีแลนด์ยังต้องจัดในแบบ Virtual Meeting และปีนี้ตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประชุมออนไซต์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา หลังงานก็มีคำชื่นชมถึงความพร้อมของการจัดงาน การดูแลอย่างครบทุกขั้นตอนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก มาตรการความปลอดภัยและความคล่องตัวต่างๆ ในที่ประชุม

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังกล่าวเสริมถึงความสำคัญของความสำเร็จในภาคธุรกิจโดยรวมด้วยว่า ความสำเร็จครั้งนี้ของ ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น ซี.ซี.ฯ ถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศและก็มีความสำคัญต่อการหนุนเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะปลายทางของการจัดการประชุมและงานกิจกรรมระดับผู้นำและผู้บริหารนโยบายได้อีกด้วย

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

พีรพรรณ อังคสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคอนเวนชัน ของบริษัท เอ็น.ซี.ซีฯ (Senior Vice President-Conference, N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.) เผยถึงการได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการจัดงานประชุมและกิจกรรมนานาชาติว่า เป็นผลมาจากความพร้อมในหลายด้านๆ และความสามารถตอบโจทย์การจัดงานที่ครบครันและตรงจุด ฝ่ายคอนเวนชัน บริษัทเอ็น.ซี.ซีฯ เป็นแพลตฟอร์มของงานจัดงานประชุม ด้วยความพร้อมทุกด้าน ทั้งการจัดงาน ประสบการณ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และปีนี้การจัดงานประชุมกายภาพระดับรัฐมนตรีครั้งแรกหลังโควิด ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมาก การได้รับความไว้วางใจจัดงานระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปคอีกครั้งในรอบ 19 ปี ก็ยืนยันความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในศักยภาพ จุดแข็งคือ การเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย สำหรับงาน APEC-MRT2022 ยังตอบโจทย์ของงานเอเปค ตาม Theme ของการจัดงาน ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิถีความยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมโลก ด้วยนวัตกรรม เครื่องมือ และปฎิบัติการต่างๆ ได้โดยตรง จุดเด่นอีกอย่างคือ การมีความยืดหยุ่นสูง หาโซลูชันรอบด้านให้กับลูกค้าได้ เพราะทีมงานสั่งสมประสบการณ์จัดงานระดับชาติมานานกว่า 20 ปี องค์ประกอบทั้งหมดช่วยทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี.ฯ ยังเป็นแพลตฟอร์มจัดงานประชุม หรือ พีซีโอ (Professional Congress Organiser PCO or Meeting Planner) เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอปโก้ (IAPCO  หรือ IAPCO Accredited PCO) ด้วยคุณภาพและการดำเนินตรงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประกอบการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจากทั่วโลก

ผลงานที่ผ่านมาของ คอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี.ฯ รวมถึงงานประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2562 อย่างงาน ASEAN Economic Ministers 2019 ต่อเนื่องด้วยงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, 2019) งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 (The 3rd Princess Maha Chakri Award Forum หรือ PMCA 2020) และงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ล้วนแสดงถึงศักยภาพของการเป็นแพลตฟอร์มจัดงานระดับนานาชาติหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตของฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ด้วย

ผู้บริหารฝ่ายคอนเวนชันของ เอ็นซี.ซี.ฯ ยังชี้ถึงจุดสำคัญของความสำเร็จที่เกิดจากการมี "พาร์ทเนอร์ที่ดี" ตามหลักการดำเนินธุรกิจของเอ็น.ซี.ซีฯ ที่เน้นการสร้างพันธมิตร มีการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน

พีรพรรณ กล่าวทิ้งท้ายถึงคำชมจากงาน APEC MRT 2022 นี้ว่า อยากจะแชร์กับพาร์ทเนอร์ในการจัดงานด้วยเพราะความสำเร็จมาจากพาร์ทเนอร์ที่ดี และหวังจะผนึกกำลังกันดึงดูดงานประชุมหรืองานกิจกรรมระดับชาติหรืองานระดับเวิลด์คลาสมาจัดที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วย