ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนน้ำดื่มให้โรงเรียนและที่ว่าการ อ.พระสมุทรเจดีย์

ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนน้ำดื่มให้โรงเรียนและที่ว่าการ อ.พระสมุทรเจดีย์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงเรียนและที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

นายวิโรจน์ เกิดภักดี ผู้จัดการแผนกกิจการทั่วไป และนางสาววัฒชรินทร์ สินทับ ตัวแทน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ มอบน้ำดื่มให้กับทางโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใส่ต่อสังคมซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเสมอมา