ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565

ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565

บมจ. ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 นางงามอัตลักษณ์ไทยในระดับสากล พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 นางงามอัตลักษณ์ไทยในระดับสากล พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 3 ล้านบาท ให้กับน้องมิ้ว นางสาวสุจารี กาญจนกฤต สาวงามผู้ได้รับตำแหน่ง นางสาวถิ่นไทยงาม ปี 2565 และรองชนะเลิศ ทั้ง 4 ทุนประกันคนละ 1 ล้านบาท ณ ห้องเลคฮอลล์ โรงแรม เอช พาร์ค รังสิต

ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565 ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดงานประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2565