"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขน สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"

"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขน สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"

อ่านเรื่องราวชีวิต "เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขนทั้ง 2 ข้างจากไฟฟ้าช็อตขณะทำงานในเหมือง สู่ชีวิตใหม่ พร้อมโอกาสใหม่ๆ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"

เป็นที่ทราบดีว่า กองทุนเงินทดแทน คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยเยียวยาผู้ประกันตนแล้ว ยังรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนการส่งตัวกลับเข้าสู่ระบบการทำงานโดยผ่าน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิม

ดังเช่นเรื่องราวของ "เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ผู้ประกันตนที่ประสบเหตุไฟฟ้าช็อตขณะทำงานในเหมือง จนต้องตัดแขนทั้ง 2 ข้าง เขาเล่าว่า หลังจากประสบเหตุจากการทำงานจนต้องสูญเสียแขนทั้ง 2 ข้าง ก็รู้ว่าตัวเองต้องตกอยู่ในสภาวะกลายเป็นผู้พิการ คำถามต่างๆ ผุดขึ้นในหัวมากมาย ไม่รู้จะทำงานหาเงินต่อไปอย่างไร เนื่องจากขณะนั้นมีลูกเล็กที่ต้องดูแล แม้จะบอกกับตัวเองว่าไม่ให้ท้อ แต่ก็ยังรู้สึกกังวลใจ

"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขน สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"

"โชคดีที่บริษัทคอยดูแล และให้คำแนะนำต่อเนื่อง รวมทั้งมีสิทธิประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนทำให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้ว ยังมอบแขนเทียมให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมแนะนำฝึกฝนการใช้แขนเทียมจนคล่องแคล่ว" เทวฤทธิ์กล่าว

เขายังกล่าวต่อไปว่า การเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยังเป็นโอกาสสำคัญของตนเอง เพราะได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ อีกทั้งยังสามารถกลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างเดิม โดยใช้แขนเทียมอย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ และยังภูมิใจที่ตนเองได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่ประสบเหตุจนต้องทุพพลภาพให้สู้ต่อไป ไม่ย่อท้อ เพราะแม้จะสูญเสียอวัยวะแต่เรายังสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ต่อไป

"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขน สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"

"ในวันที่ชีวิตประสบพบเจอกับเรื่องร้ายๆ วันนั้นก็ได้คำตอบว่า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมมีความหมายมากแค่ไหน และยิ่งต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ยิ่งรู้สึกขอบคุณสิทธิกองทุนเงินทดแทน ที่ทำให้ตนเองเหมือนได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง แม้จะต้องสูญเสียอวัยวะก็ตาม" เทวฤทธิ์ ทิ้งท้าย

ทั้งหมดนี้คือสิทธิประโยชน์ ที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรือติดตามข่าวสาร สำนักงานประกันสังคม ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

"เทวฤทธิ์ แก้วเมือง" ในวันที่สูญเสียแขน สู่ชีวิตใหม่ ด้วย "สิทธิกองทุนเงินทดแทน"