แถลงจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน

แถลงจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อมอบเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติ 

แถลงจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว งานเดิน - วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และชีวิตของคนจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษาของเราที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหางบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา การได้รับการเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมระดมทุน ดังเช่นงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MU Charity"

งานเดิน-วิ่ง การกุศล "MU Charity" เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อจะช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับในปี 2565 ถือเป็นปีที่ 3 ของจัดกิจกรรม MU Charity 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Run For Chance จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้เข้ามาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาอีกครั้ง หลังจากที่เราปิดพื้นที่โดยรอบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด มาร่วมใส่ใจลงทุนกับสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย ภายในสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

แถลงจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทาน

สำหรับ งานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทจะได้รับเสื้อแล้ว ยังได้รับของที่ระลึก อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบมีสายคล้องคอ และแก้วน้ำ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะรับเสื้อ คณะผู้จัดงานจะนำเงิน 80 บาทต่อท่านไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไป

รูปแบบการแข่งขัน

รูปแบบที่ 1

การวิ่งเสมือนจริง VIRTUAL RUN ที่ไม่กำหนดสถานที่ในการวิ่ง แต่กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2565  โดยมีกติกาเหมือนจริง และหากพิชิตเป้าหมายได้จะได้รับรางวัล สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันค่าสมัครจะเริ่มต้นตั้งแต่ 200 – 700 บาท 

รูปแบบที่ 2

การวิ่งสนามจริง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 

  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Overall ชายและหญิง 
  • ถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทรุ่นอายุ รวมทั้งหมด 6 รุ่น และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 750 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท

2. วิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร

จะได้รับเหรียญรางวัลสำหรับสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 600 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083 -177-1906 หรือ 02-849-6359