"UBS" รับรางวัล "Bubble and Seal" สถานประกอบการต้นแบบควบคุมโควิด-19 ระดับดีเด่น

"UBS" รับรางวัล "Bubble and Seal" สถานประกอบการต้นแบบควบคุมโควิด-19 ระดับดีเด่น

บริษัท อุบลซัน- ฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) รับรางวัล "Bubble and Seal" สถานประกอบการต้นแบบควบคุมโรคโควิด-19 ระดับดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวประภาวรินท์ ลองงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท อุบลซัน- ฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) บริษัทในเครือ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ "Bubble and Seal" จาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานประกอบการต้นแบบ 87 แห่งทั่วประเทศ ที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการในระดับดีเด่น โดยงานดังกล่าวจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์