กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ม.ธรรมศาสตร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ม.ธรรมศาสตร์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ที่ประสบความสำเร็จดีเด่นในหน้าที่การงาน จนเป็นที่ยกย่องและยอมรับของบุคคลทั่วไป  ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 88 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ม.ธรรมศาสตร์